Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ

Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

Ai kính trọng bố mẹ mình thì sẽ được con cái mình kính trọng.

.

Hãy yêu thương con cái bằng trái tim, nhưng hãy dạy dỗ chúng bằng bàn tay.

Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt vời và những gì mà họ tiếp thu được từ người mẹ thì nhiều hơn rất nhiều là từ người cha.

Người ta không bao giờ hết nói hết về Thượng đế cũng như về người mẹ.

Không có gì làm cho con vui hơn vinh dự của cha, không có gì làm cha vui hơn thành quả của con.

Đứa trẻ không có bố không phải là mồ côi, đứa trẻ không có mẹ mới là mồ côi.

Trên thế giới, bạn có thể tìm ra tất cả để thay thế tất cả, trừ người bố và người mẹ của mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *