Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc

Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Indeed in general I hold that there is nothing truer than happiness, and nothing happier and sweeter than truth.
Thực sự thì tôi cho rằng không gì thực hơn hạnh phúc và không gì hạnh phúc và ngọt ngào hơn sự thật.

Gottfried Wilhelm Leibniz
————————————-

All life is an experiment. The more experiments you make the better.
Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Ralph Waldo Emerson
————————————-

Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.

Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết.

Khuyết danh
————————————-

No man is happy who does not think himself so.
Không ai hạnh phúc nếu không nghĩ mình hạnh phúc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *