Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Kẻ nào tin rằng tiền bạc làm được mọi sự thì kẻ ấy dám làm mọi sự để có tiền bạc.

Dante

Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù.

Plaute

.

Lessing

Chủ nợ có trí nhớ tốt hơn con nợ.

Benjamin Franklin

, .

Tục ngữ Việt Nam

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Vương An Thạch

Đói rét đến thân, quên cả liêm sỉ.

Triều Thố

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *