Đàn ông yêu đàn bà không phải vì những gì họ nói mà vì những gì họ biết lắng nghe

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.

To have joy one must share it. Happiness was born a twin.
.

Lord Byron
————————————-

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

Victor Hugo
————————————-

Đàn ông yêu đàn bà không phải vì những gì họ nói mà vì những gì họ biết lắng nghe.

D.Lexinicơ
————————————-

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Jane Austen
————————————-

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Jane Austen
————————————-

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Hạnh phúc là khi điều bạn nghĩ, điều bạn nói và điều bạn làm hài hòa với nhau.

Mahatma Gandhi
————————————-

It is not the level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes are within our power . . . a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him.
Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim và cách chúng ta nhìn thế giới. Cả hai thái độ này đều nằm trong tầm tay ta… một người hạnh phúc chừng nào anh ta còn chọn để mình hạnh phúc, và không ai ngăn cản anh ta được.

Aleksandr Solzhenitsyn
————————————-

Indeed in general I hold that there is nothing truer than happiness, and nothing happier and sweeter than truth.
Thực sự thì tôi cho rằng không gì thực hơn hạnh phúc và không gì hạnh phúc và ngọt ngào hơn sự thật.

Gottfried Wilhelm Leibniz
————————————-

All life is an experiment. The more experiments you make the better.
Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

Ralph Waldo Emerson

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *