Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công

Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; .

A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace.

Ralph Waldo Emerson

~*~

Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn.

Enthusiasm is the mother of effort, and without it nothing great was ever achieved.

Ralph Waldo Emerson

~*~

, .

We cannot insure success, but we can deserve it.

John Adams

~*~

Nếu muốn vươn lên đến đỉnh, hãy bắt đầu từ dưới đáy.

If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Publilius Syrus

~*~

Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được thành quả đáng giá.

You have to put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile.

Brian Tracy

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *