Trích Dẫn Hay

Hãy quên lý trí và lắng nghe con tim…

Làm sao con tìm được anh ta? Hãy quên lý trí và lắng nghe con tim… 54.Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu

Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ..

Mọi thứ đều được sắp đặt hết cho chúng ta. Tôi phải chết đến hai lần chỉ để học được điều này. 41.Ông luôn nghĩ

Cha sẵn sàng xuống địa ngục để con được lên thiên đàng

Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. 33.Thế giới bây

Bởi vì đầu óc thì dễ dàng lãng mạn hoá, còn mắt nhìn thì chỉ có thể phản ánh hiện thực mà thôi

Bởi vì đầu óc thì dễ dàng lãng mạn hoá, còn mắt nhìn thì chỉ có thể phản ánh hiện thực mà thôi. 26.Sẽ luôn

Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy

Nhưng qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng tư tưởng này thật ấu trĩ. 21.Vì em cứ trốn tránh anh. Anh muốn

Đừng tự làm bản thân mình bị tổn thương nữa

Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường. 1.Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực