Tình Yêu

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó. Với thế giới,

Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường

Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.

Nếu ngày ấy không đi về phía em, không gặp em -Giờ này anh đã giàu

Nếu ngày ấy không đi về phía em, không gặp em -Giờ này anh đã giàu. 21.Sự thật là điều quý giá nhất mà chúng

Một khi không nhích thì mất tích không cần giải thích

Nếu bạn không chất nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.Là con người chẳng ai hoàn hảo. 12.Thích là phải

Thật dễ dàng để quen với một người xa lạ

Tình yêu đến rồi đi nhưng bệnh tật, con cái và nợ lần sẽ ở lại… 1.Thật dễ dàng để quen với một người xa