Sự Nghiệp

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách 1. Người ta không được trả

Hãy học cách sống vượt thành công của người khác

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Đường tuy gần không đi không bao

Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy

Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy Tổng hợp các câu nói, danh ngôn về thành công hay!!! Đi vòng mà

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình Tôi chưa bao giờ gặp một

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất Không có con đường nào dài quá đối với

Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến

Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến. Hãy tập trung nỗ lực cao nhất vào những cơ hội tốt

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi

Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi. Như lạc

Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công

Bạn phải thực hiện rất nhiều, rất nhiều những nỗ lực nhỏ nhoi mà không ai thấy hay tán thưởng trước khi bạn đạt được

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ

Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ. Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi

Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng

Khi đồng tiền lên tiếng là khi sự thật im lặng. Có tiền mua tiên cũng được, trừ hạnh phúc. S. Guitơri Tình yêu nhìn

Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể. Kẻ nào tin rằng tiền bạc