Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khuyết danh

~*~

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight… the truly wise person is colorblind.

Albert Schweitzer

~*~

Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; , anh ta biết quá ít.

The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it, he knows too little.

Mark Twain

~*~

Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; .

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward

~*~

Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.

William Cowper

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *