Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc.
–La Bruyere–

Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin.
–A. Braham Lincoln–

Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng.
–Marc aurele–
Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
–Nguyễn Thái Học–

Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại.
–Francois Mauriac–

Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết
–R. Gourmont–

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất

–G.Lichtenberg–

Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả.
–Aristot–

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết.
–Julien Green–

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *